0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Design for nettbrett

The Body Shop

Brief: Body Shops ansatte kunne tidligere benytte en rød konvolutt for viktige meldinger inn i konsernet. Denne eleverte kanalen ga de ansatte en mulighet til å lufte sine meninger og «bli hørt». I løpet av årene har konsernet ekspandert globalt og det finnes ikke lenger noen «rød konvolutt». I dag er vi omgitt av digitale flater og Bodyshop ønsker på nytt å etablere en kommunikasjonskanal hvor ansatte kan påvirke og bli hørt. Dere skal utvikle et konsept for konsernintern tilbakemelding. Løsningen skal kunne håndtere både den digitale flaten mot den ansatte som har noe å melde og flaten som er tilgjengelig for ledere oppover i konsernet.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Eivind Arnstein Johansen

Dato: Våren 2014

Prosjektform: Gruppeprosjekt

Min løsning: Vi har laget et tilbakemeldingssystem på nettbrett for de ansatte i The Body Shop. I tillegg til å være et tilbakemeldingssystem har appen også mulighet for å:


• Sende forslag som i en forslagskasse
• Vise informasjon om et produkt
• Vise statistikk fra tilbakemeldingene på et produkt
• Fungere som oppslagstavle


De ansatte skal kunne sende meldinger anonymt eller i eget navn, og sender de i eget navn med egen bruker, kan de følge opp saken og få svar fra ledere.


Vi ønsket å lage et så enkelt og brukervennlig system som mulig, så for å få til dette tok vi utgangspunkt i tre forskjellige personas i alderen 20–60 år med ulik teknisk kompetanse. Til hver personas lagde vi forskjellige scenarier som skulle implementere ulike behov i løsningen.
 

Klager fra kunder sendes videre til ledelsen, om det er et produkt så velger brukeren «Produktoversikt», hvis det gjelder andre ting enn produkt eller det er noe som skal tas opp internt så benyttes bare «Har du et forslag?».
 

Som fargevalg valgte vi hovedsakelig grønn, som er The Body Shops hovedfarge, men vi trengte også å skille mellom innlogging for ansatte og ledere, og valgte dermed også blå. Grønn er dermed fargevalg for lavere nivå i systemet (vanlig ansatt) og blå er for forhøyet nivå (leder og administrator). Som bakgrunnsfarge er det benyttet en hudlignende farge.

Format: Nettbrett

Skrift: Segoe UI

Verktøy: Adobe Illustrator & Adobe Indesign