Trykk på bildet for å åpne en pdf-fil i full størrelse.

Informasjonsgrafikk

Bachelorstudier - NTNU i Gjøvik

Brief: Du står fritt til å velge et grafisk designprosjekt for trykte medier som du skal beskrive, utvikle og gjennomføre til en resentasjonsskisse i høy kvalitet.


Du velger et prosjekt du har spesielt lyst til å jobbe med og noe som du mener er godt egnet til å vise dine beste egenskaper og ferdigheter som designer. Dette er en oppgave som krever relativt høy grad av selvstendighet. Gjennom utdannelsen din hittil har du erfaring fra ulike områder og disipliner innen faget. Dette har du nå muligheten til å skreddersy til en besvarelse som viser hva du kan.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Jesper Egemar

Dato: Våren 2016

Prosjektform: Individuelt

Min oppgave: Med utgangspunkt i informasjonsgrafikk skal jeg lage en oversikt over bachelorstudiene på NTNU i Gjøvik. Oversikten skal kunne gi leseren informasjon om hvilke emner hvert studieprogram inneholder, fordeling av studiepoeng utover studiet, hvilket semester de tilhører og hvilke emner som går på tvers av studieprogrammene.

Min løsning: Idéen er en plakat med informasjonsgrafikk over NTNU i Gjøviks bachelorstudier. En oversikt over disse studiene finnes i dag kun som 23 lange tabeller på NTNU sin felles hjemmeside. Videre har jeg strukturert og organisert denne informasjonen inn i et selvlaget grafisk system som har som mål å være både spennende og informativ, slik at brukeren får en øyeblikkelig oversikt over alle bachelorstudiene samtidig. Selve informasjonsgrafikken består av et informasjonshjul med 23 bachelorstudier fordelt over universitetets tre avdelinger. Hvert studie går over 6 semestre, der 1. semester er ytterst i hjulet og 6. semester er innerst i hjulet. Emnene i hvert studie vises som små, fargede sirkler i forskjellige størrelser avhengig av antall studiepoeng.
 

Jeg valgte Myriad Pro som skrift da det er en skrift som er godt leselig på avstand med sine rene og åpne former.

For å få en større kompleksitet i designet har jeg valgt å sette inn ekstra informasjon om antall studieplasser, antall studieprogrammer og beståttprosent ved NTNU i Gjøvik.

Format: 100 x 70 cm

Skrift: Myriad Pro

Verktøy: Adobe Illustrator