1
2
3
4

Kalligrafi

Skrift formet fra gjenstand

Brief: Ta utgangspunkt i bokstavene som du designet ut fra en gjenstand eller form, og lag ferdig et helt alfabet. Benytt dette alfabetet i en selvvalgt tekst og komponer et tekstbilde.

Legg stor vekt på rytme, negative flater og tekstur.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Helene C. Jenssen

Dato: Våren 2014

Prosjektform: Individuelt

Min løsning: For å forme min skrift benyttet jeg en sten jeg fant langs veien. Ut i fra denne stenen formet jeg et helt alfabet av enkelstående bokstaver ved å tegne rundt stenen på mat- papir.

Etter å ha formet bokstavene fant jeg et passende sitat, uttalt av den kjente renessansekunstneren Michelangelo Buonarroti, for å danne tekstbildet;

«Every block of stone has a statue inside it and it is the task of the sculptor to discover it».
 

Bokstavene ble videre skrevet inn nøysomt én og én med en blyant, slik at jeg alltid kunne korrigere rytmen. Da teksten var på plass brukte jeg kopimaskin for å få ønsket skriftstørrelse, men samtidig bevare lik form. På den måten fikk jeg tekstlinjer med lik bredde,men forskjellig tekststørrelser. Videre tapet jeg fast tekstlinjene, slik at de ble en komplett tekst, og la matpapir over for å kunne kopiere all tekst over til samme flate.

Til papir valgte jeg meg et grovt akvarellpapir for å gjen- skape den rue overflaten som var på stenen. Og for å få tek- sten over på akvarellpapiret, så la jeg akvarellpapiret over den sammenteipede teksten, og la dette på et glassbord. Deretter satte jeg en lyskaster under bordet slik at jeg kunne få gjennomslag på skriften. Tekstbildet ble så skrevet ved hjelp av to gråblyanter; først med en 2H-blyant som har hardt bly, deretter streket jeg over hver linje med en myk 8B-blyant. Dette ga tekstbildet en særegen og ru tekstur som minnet om sten.
 

Stenen hadde små malingsflekker på seg, så jeg blandet en rødfarge som lignet den på stenen og lagde små røde flekker på teksten som et eget spennende element. Til slutt satte jeg teksten inn i en sort ramme og festet stenen til glasset med borrelås, slik at den kan taes av.

Format: 540 mm x 441 mm

Verktøy: Blyanter, saks, kopimaskin, tape, akvarellpapir og rødmaling.