1
2
innmat-1
3
innmat-1_1
innmat-1_2
innmat-2
innmat-7
innmat-4
innmat-5
innmat-6
innmat-3
innmat-8
innmat-9
4
5
6
7

Manuskriptredigering

Sosiologi i dag

Brief: Med utgangspunkt i et selvvalgt vitenskapelig tidsskrift skal studentene utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent akademisk fagtidsskrift. Designet skal være basert på et tidsriktig og tiltalende formspråk med høy grad av praktisk funksjonalitet og brukervennlighet. Tidsskriftet skal ha en grafisk identitet som er gjennomgående, men som samtidig på en effektiv måte differensierer fra nummer til nummer og årgang til årgang. Redesign av innmat foregår som gruppearbeid, og omslagene lages individuelt.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Ole Lund

Dato: Høsten 2013

Prosjektform: Individuelle omslag. Innmat som gruppearbeid.

Min løsning: Å redesigne tidsskriftet «Sosiologi i dag» var en oppgave der jeg fikk testet meg i detaljtypografi; hvilke skrifttyper passer sammen, viktigheten av å luft i designet, samt hvor nyttig det er med et velutviklet gridsystem for helhetlig design.


Dagens løsning har store mengder tekst uten bruk av luft eller bilder. Det er minimal bruk av farger og tidsskiftet fremstår flatt og kjedelig.


Min/vår løsning er dermed designet for å fremstå som et seriøst, moderne og innbydende tidsskrift.


Omslagets fremside består av et utfallende svarthvitt foto som står i forhold til tidsskriftets tema. Jeg har valgt svarthvitt fotografi da jeg ønsker at selve motivet på fotografiet skal fremstå tydelig for leseren. «Sosiologi i dag» er skrevet i Baskerville Bold. Ellers skilles årgang med en egen farge, og navnet og temaet har fått et nytt og moderne uttrykk. Baksiden har innholdsliste, EAN-kode og forlagets logo.


Innholdet har et asymmetrisk satsspeil på fem spalter med en spalteavstand på 4 mm. Brødteksten går over tre og en halv spalte, og bildetekst og fotnoter går over én spalte. Den siste halve spalten blir brukt som luft. Vi har også lagt til fargebilder i teksten for å bryte opp med den store tekstmengden.

Format: 230 x 176 mm

Skrift:

Brødtekst: Minion Pro
Titler: Fedra Sans Std
Logo: Baskerville

Verktøy: Adobe Indesign