0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nettbank

IdealBank

Brief: Lag et forslag til en nettbank som møter kundenes forventninger og behov ved hjelp av prinsipper fra informasjonsarkitektur og brukersentrert systemutvikling. Forslaget skal inneholde strategiske mål og konsept- og funksjonsbeskrivelse. Oppgaven skal ende opp i en helhetlig prototype på minst to plattformer. Dere skal også ta sikte på at nettbanken skal ha 5% markedsandel innen første år.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Ole E. Wattne

Dato: Høsten 2015

Prosjektform: Gruppeprosjekt

Min løsning: Vi har designet vår nettbank ut i fra en analyse av forskjellige personaser med ulike sosiale, demografiske og geografiske bakgrunner, og på den måten har vi lagt vekt på å dekke et stort spekter av behov.

Videre har vi lagt hovedfokusert på innovative løsninger for å nå 5% markedsandel. I den forbindelse kom vi opp med raskere innlogging via fingeravtrykk (dette var før DNB lanserte en lignende idé) . Vi har innført en konvensjon med bruk av QR-kode på giroer, slik at disse kan scannes med mobilen og dermed enklere sette opp en betaling uten inntasting av f.eks lange KID-nummer, og vi har laget en forbruksoversikt med mulighet for SMS-varsel dersom et satt budjett blir oversteget.

Som navn på nettbanken valgte vi «IdealBank» fordi et ideal er noe man strekker seg etter og dermed passer godt til oppgaven, og i tillegg er et ideal noe som finnes i tankene og som enda ikke er realisert, slik som denne nettbanken.

Format: Mobil & desktop/laptop

Skrift: Segoe UI

Verktøy: Adobe Illustrator