Mitt navn er Tom Christian Haugom, og jeg er en grafisk designer med bachelor i mediedesign fra NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik).

 

Jeg har tidligere tatt treårig allmennfag på Dokka videregående skole og et årsstudium i psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. I tillegg har jeg tjenestegjort i forsvaret. Men jeg har ikke bare gått på skole og vært i forsvaret. Jeg har også diverse arbeidserfaring innen forskjellige yrker, som blant annet møbelsnekker, rørlegger og verditransportør. Men etter flere år som verditransportør ble jeg av ulike årsaker nødt til å se på muligheten for omskolering, og som følge av min interesse for grafisk design og innovasjon ble mitt valg å søke på bachelor i mediedesign på NTNU i Gjøvik. Det er et valg jeg er veldig fornøyd med.

Som grafisk designer brenner jeg for å finne gode, og gjerne innovative løsninger, som får designet til å kommuniserer best mulig med brukeren.

E-post: tch@tiwaz.no

Mobil:  907 38 660

CV

Utdanning

Bachelor i mediedesign, NTNU i Gjøvik

August 2012 – Juni 2016

Et grafisk designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier.

 

Årsstudium i psykologi, Høgskolen i Lillehammer

August 2010 – Juni 2011

Tilsvarer første år på bachelor i psykologi. Gir grunnleggende kunnskap om psykologi.

 

Almennfag, Dokka videregående skole

August 2003 – Juni 2004

Fordypning i matematikk (3MX).

 

Almennfag, Dokka videregående skole

August 1999 – Juni 2002

Tre år for generell studiekompetanse med fordypning i  fysikk (2FY) og matematikk (2MX).