1
2
3
4

Plakater

Oslo Spektrum

Brief: Du skal utvikle et visuelt konsept for arrangementer i Oslo Spektrum og vise hvordan dette brukes til ulike arrangementer på hver sin plakat.

 

Studenten skal lære å se verdien av å arbeide analytisk og systematisk for ikke å gå seg vill i mylderet av muligheter og virkemidler på veien mot en endelig løsning. Gjennom reflektert utprøving av grunnleggende visuelle variabler (form, størrelse, farge, valør, retning, tekstur og posisjon), skal studenten komme fram til hvilke kombinasjoner av disse som best egner seg til å løse oppgaven.

 

Utfordringen blir å finne ut hvilken løsning som gir størst spillerom til å kommunisere og dramatisere innholdet i hvert enkelt arrangement, samtidig som det ivaretar et gjennomgående formspråk på tvers av de individuelle arrangementene i Oslo Spektrum.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Ole Christian Bergan

Dato: Høsten 2015

Prosjektform: Individuelt

Min løsning: Logoen til Oslo Spektrum er bygget opp av enkle geometriske former, og nettopp dette ønsket jeg å benytte for å skape gjenkjennelse i det visuelle konseptet, og gjennom utprøvingen av de grunnleggende visuelle variablene tilnærmet jeg meg en løsning med dette uttrykket.

 

Den endelig løsningen ble å benytte firkanter rundt logoen og billettinformasjonen med fast posisjon for gjenkjennelse. Fargen på firkantene er hentet ut i fra en farge i selve designet for arrangementet. For videre å forsterke gjenkjennelsen mellom forskjellige arrangementer, er sted, dato og arrangementskategori alltid posisjonert på samme sted med samme typografi.

 

Som skrifttype på fast informasjon har jeg valgt Futura, som er en veldig geometrisk skrift, og passer i så måte godt til firkantene og logoen.

 

Som et siste element har forestillingstitlene alltid et oppsett basert på asymmetri.

Format: 100 x 70 mm

Skrift: Futura

Verktøy: Adobe Illustrator & Adobe Photoshop