1
2
3
4
5
6

Redesign av avis

Finansavisen

Brief: Redesign av fritt valgt avis. Følgende elementer skal formgis: Logoen, forsiden, side 2–3 (som vanligvis inneholder leder, kommentarer etc.), nyhetsoppslag med hovedsak og flere undersaker, oppslag med ett eller flere av følgende temaer: kultur, featurestoff eller sport.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Aud Herborg Gloppen

Dato: Våren 2016

Prosjektform: Individuelt

Min løsning: Jeg har valgt å redesigne Finansavisen fordi jeg mener den har et alt for sterkt tabloid- og kommersielt uttrykk. Avisen er en finansavis ment for folk flest og den gis ut daglig til både løssalg og abonnement. Min løsning har derfor vært beholder noe av det tabloide, slik at den beholder noe av det kommersielle, men som likevel har et mer ryddig og elegant uttrykk. På denne måten mener jeg at avisen oppnår en mer troverdighet som finansavis.

 

For å oppnår et ryddigere og mer elegant design har jeg blant annet valgt å bruke mer luft og jeg benytter bilder i større grad enn origianlen til å skape spenning for leseren.

 

Til format har jeg valgt norsk tabloid (400 x 280 mm) med 9 spalter. På vanlige oppslag bruker jeg 2 spalter, men på leder og større oppslag benyttes 3 spalter. Ellers benytter jeg hele spalter til luft mellom oppslagene.

 

Til farger har jeg valgt å beholde to blå valører i og med at blåfarge assosieres med possitive resultater i finansverdenen. Faktaboksene har fått en rødfarge for å gi designet en fargekontrast til blåfargen.

Format: 400 x 280 mm

Skrift:

Logo: Century Schoolbook
Titler: Avenir Next Condensed
Brødtext: Greta Text Std

Verktøy: Adobe Indesign, Adobe Illustrator & Adobe Photoshop