1
2
3
4
5
6
7
8

Redesign av bokserie

André Bjerke

Brief: Formgi en av de tre seriene klassikerserie, skjønnlitteratur eller generell litteratur og lag minimum tre bind. Velg format og papir til omslaget. Forsiden må ha forfatter, tittel og forlagslogo. Baksiden må ha en kort baksidetekst EAN-kode, ISBN-nummer og forlagslogo. Klaffen skal ha forfatterinformasjon og bilde av forfatter.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Aud Herborg Gloppen

Dato: Våren 2016

Prosjektform: Individuelt

Min løsning: Jeg har formgitt tre kriminalromaner fra André Bjerke. Disse er Nattmennesket, De dødes tjern og Døde menn går i land. Handlingene foregår i slutten av mellomkrigstiden, og det gjennomgående temaet i bøkene er mord med en stadig følelse av at noe spøkelsesaktig og overnaturlig har hendt. Men selv om sakene alltid blir oppklart ved hjelp av psykoanalytiske og jordnære forklaringer mot slutten av bøkene, så opprettholder historiene en stadig usikkerhet om hva som egentlig har foregått.

Jeg ønsket å beholde denne usikkerheten mellom det spøkelsesaktige og det jordnære i designet. For å få til det har omslagene blitt satt til en veldig svak oransje valør for å beholde en spøkelsesaktig atmosfære samtidig som det gir papiret en litt aldrende effekt. Hver bok har fått hver sin sorthvitt-illustrasjon i en stil av simulerte vannfarger. På denne måten virker illustrasjonene som noe tåkeaktig og spøkelsesaktig, men som likevel ikke behøver å være noe overnaturlig.

Typografisk har jeg valgt et rent og midtstilt oppsett for at det ikke skal være i veien for illustrasjonene. Jeg har valgt Futura på forfatter da denne fonten er stilig og typisk for mellomkrigstiden, og jeg har valgt New Basker- ville på tittel for å illustrere det elegante skriftspråket som André Bjerke benytter. Forfatter og tittel har fått forskjellige valører for å gjenskape uttrykket i illustrasjonene.

Bak på bøkene finner man en kort baksidetekst og på klaffene finner man forfatterinformasjon og en liste over noen av forfatterens andre utgivelser.

Format:

Nattmennesket: 210 x 471 mm
De dødes tjern: 210 x 471 mm
Døde menn går i land: 210 x 476 mm 

Skrift: Futura & New Baskerville

Verktøy: Adobe Illustrator & Adobe Photoshop