1
2
3_1
3_2
4
5
6
7
8
9
10
11

Veifinningssystemer

Myke trafikanter i Gjøvik sentrum

Brief: Design et helhetlig veifinningssystem for Gjøvik sentrum. Systemet skal utvikles spesifikt for Gjøvik, men bør være fleksibelt nok til også å kunne tas i bruk i andre byer med lokale tilpasninger. Prototypesystemet må inkludere en identifisering av viktige landemerker og destinasjoner i bybildet, oversiktsskilt med kart, retningsangivende skilt og lokasjonsskilt. Systemet skal også inneholde eventuell støtteinformasjon til brukerne og bør følge prinsipper for universell utforming. Prosjektet skal ende opp i en prototype av et helhetlig veifinnings- og skiltsystem for Gjøvik sentrum hvor dere visualiserer systemet deres, prototyper på skilt og annet materiale dere finner nødvendig.

Oppdragsgiver: NTNU i Gjøvik

Veileder: Ole E. Wattne

Dato: Våren 2015

Prosjektform: Gruppeprosjekt

Min løsning: Hovedfarge på skiltene er satt til 90% sort. Det er valgt for at skiltene ikke skal være forstyrrende for bilister og samtidig passe godt inn i bybildet.

 

Fonten er satt i Wayfinding Sans Pro, som er en populær skiltfont lengre syd i Europa og er enkel å lese fra ulike avstander.

 

På skiltene valgte vi å inkludert tilleggsinformasjon, som avstand, tid ut i fra gjennomsnittlig gåfart og antall kalorier forbrent på strekningen ut i fra gjennomsnittsvekt. Denne informasjonen vil stå på hvert skilt til den angitte destinasjonen.

 

For å få folk til å bruke sentrum mer og være mer i bevegelse, som var ett av målene for kommunen, har vi valgt å inkludere tilleggsfunksjoner som mosjonsløyper og en kart-app for mobiler. Mosjonsløypene skal være motivasjon til å gjennomføre ulike runder rundt Gjøvik sentrum, og på denne måten være helsebringende. Løypene er satt med tre ulike lengder, der man også kan holde oversikt over hvor lang tid det vil ta og antall kalorier man forbrenner. I tillegg vil vi ha fargen på mosjonsløypen angitt på aktuelle retningsskilt i løypa, slik at trafikanten/mosjonisten kan navigere seg rundt i løypa ved å følge retningsskiltene med den angitte fargen. Det vil også være egne mosjonsløypeskilter der det ikke er vanlig retningsskilt, slik at mosjonisten alltid vet hvilken retning løypa går.

 

Kart-appen gir brukeren mulighet til å finne frem til ulike destinasjoner ved hjelp av søk eller kategorivalg. Brukeren vil også kunne delta i et spill der målet er å bevege seg til en gitt destinasjon. Når brukeren når målet vil han/hun få poeng og samtidig bli litt mer kjent i byen.

Skrift: 

Skilt: Wayfinding Sans Pro

Mobil: Segoe UI

Verktøy: Adobe Illustrator & Adobe Indesign